Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
MASOVIA Tom 20/2023
praca zbiorowa
2023
polski
ISBN 978-83-931080-6-0
miękka
17 x 24.2 x 1.8 cm
0.85 kg
39.00 zł
Czasopismo społeczno-kulturalne, poświęcone dziejom Mazur.
Od redaktora PRZESZŁOŚĆ Agata Grzędzielska kultura mazursko-germańska? O etnicznym pochodzeniu dawnych mieszkańców Mazur Natalia Zarska Znaczenie Świętej Lipki w dziele Ernsta Theodora Amadeusza Hoffmanna Robert Klimek Archiwalny plan Lötzen (Giżycka) Johanna Michaela Guisego-kartograficzny dokument tragicznego požaru Jan Sekta Pożar w Lecu 3 kwietnia 1822 roku i jego następstwa TERAŹNIEJSZOŚĆ Mirosław Sielatycki Mazurski kanon kulturowy przez szkołę przekazywany Olga Żmijewska Pałac w Sztynorcie - centrum i peryferia Literatura POEZJA Gertrud Kolmar Herby pruskie, przekład z języka niemieckiego Erdmute Sobaszek Anna Matysiak Portret poetycki Krzysztof D. Szatrawski Wojna, Wygnany z raju, Wyścig pokoju, Przyjaciele sprzed lat, Nie odpowiadam Larsowi von Thrierowi, Przed szkołą muzyczną w Kętrzynie Jarosław Żukowski jeśli nikt z nas nie przetrwa, świat i wszechświat, Patti Smith Literatura PROZA Hanna Brakoniecka Małe prozy olsztyńskie Stanisław Raginiak Piwnica Kazimierz Sopuch Listy do moich miłości Grzegorz Supady Mazurska ballada WSPOMNIENIA Dla mnie uosabial „Małą Europę". O Karlu Dedeciusie z Winfriedem Lipscherem rozmawia Karol Samsel Krzysztof Beśka Po nasypie wspomnień, czyli kolej na Warmii i Mazurach w literaturze Ewa Zdrojkowska Tera wszystko jest bór MAZURZY Piotr Szatkowski,,Masurisch" nie zawsze znaczy to samo. O materiale językowym z..Masurische Wortschätze" Siegmunda R. Fröhlicha izmarginalizowanych definicjach powojennej mazurszczyzny. Dietmar Serafin O derciu psiór, O sykowaniu kapusty, Kilka słów o Grozku RECENZJE I OMÓWIENIA Jerzy Lengauer Warmińska przestrzeń teatralna. O Spiskach życiowych Wacława Sobaszka. Dziennik węgajcki 1982-2020 Grzegorz Supady Tory i metafory. O książce Jakuba Michalczeni Korszakowo, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Korporacja Ha!art, Kraków 2020 Mirosław Słapik „Szeptunka", „lekarowanie", „wiedźmarowanie"... Książka Krystyny Szcześniak Świat zamów światem roślin na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022 SPRAWOZDANIA SPOŁECZNO-KULTURALNE Jan Sekta 5 lat dzialalności Giżyckiego Archiwum Cyfrowego (2017-2022) 25 LAT MASOVII Zbigniew Chojnowski Kręgi „Masovii” Wojciech Łukowski 25 lecie „Masovii" SZTUKA Weronika Tadaj-Królikiewicz Mazurski magiel

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł