Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(246)
praca zbiorowa
2004
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.2 cm
0.4 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Wojciech Nowakowski (Warszawa), Schyłek grupy olsztyńskiej- próba nowego spojrzenia. „Nowe” materiały z cmentarzyska w Wólce Prusinowskiej w powiecie mrągowskim Maria Biolik (Olsztyn), Nazwy terenowe Warmii i Mazur jako świadectwo historii regionu Edward Breza (Gdańsk), Nazwiska równe nazwom wsi warmińskich Teresa Borawska (Toruń), Czynniki kulturotwórcze na Warmii w średniowieczu i w czasach nowożytnych Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Mecenat warmiński w czasach nowożytnych Danuta Bogdan (Olsztyn), Testamenty szlacheckie i mieszczańskie z XVII wieku jako przejaw kultury prawnej Warmii.... Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Siedemnastowieczny wilkierz jako źródło regulacji życia mieszkańców miasta Reszla Andrzej Groth (Słupsk), Porty warmińskie w XVII i początkach XVIII wieku Andrzej Kopiczko (Olsztyn), Życie religijne i społeczne w Olsztynie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1798 roku. Studium źródłoznawczo-historyczne Adam Szymanowicz (Orzysz), Udział Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w pracach plebiscytowych na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku Tadeusz Oracki (Gdańsk), Arnold Kwietniowski zapomniany dziennikarz polski z Królewca Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), O działalności Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych na terenie Warmii i Mazur MISCELLANEA Wiesław Sieradzan (Toruń), ,,Festung Osterode". Czy Ostróda miała być twierdzą? ŹRÓDŁA Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn), Polska Partia Robotnicza na Warmii i Mazurach w 1948 roku w świetle źródeł archiwalnych ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Bogdan Wachowiak (Poznań), Polska monografia o Kościele ewangelickim na Mazurach w XIX stuleciu Izabela Bogdan (Olsztyn), Na marginesie recenzji Zenony Rondomańskiej... KRONIKA NAUKOWA Małgorzata Sztąberska (Olsztyn), „Między barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza". Sprawozdanie z konferencji Krzysztof Jankun (Olsztyn), „Media publiczne w regionie. Rola i znaczenie”. Sprawozdanie z konferencji

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł