Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(247)
praca zbiorowa
2005
polski
ISSN 0023-3196
miękka`
17 x 24 x 0.6 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Andrzej Pieczunko (Warszawa), Miernictwo i miernicy na Warmii. Szkic do dziejów limitacji pruskiej w średniowieczu i czasach nowożytnych (XIV-XVIII w.) Marek Radoch (Olsztyn), Kontakty wielkich mistrzów krzyżackich z dominium warmińskim w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Izabela Bogdan (Poznań), Muzyka w szkołach łacińskich Królewca w XVI i pierwszej połowie XVII wieku Marcin Markiewicz (Białystok), Kolektywizacja rolnictwa w powiatach mazurskich województwa białostockiego w latach 1948-1956... ŹRÓDŁA Danuta Bogdan (Olsztyn), Testament warmińskiego wójta krajowego Krzysztofa Pfaffa z 1606 roku Jan Chłosta (Olsztyn), Listy ks. Wojciecha Mondrego do Eugeniusza Buchholza z lat 1909-1912 DYSKUSJE i POLEMIKI Tadeusz Oracki (Gdańsk), Sprostowanie biograficzne do książki Lecha Trzeciakowskiego RECENZJE I OMÓWIENIA Marian Biskup, Opera minora. Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów nadbałtyckich (Grzegorz Świderski, Olsztyn) Abraham Hartwich, Geographisch-historische Landesbeschreibung deren dreyen im Pohlnischen Preußen liegenden Werdern als des Danziger-Elbing-und Marienburgischen (Wojciech Zawadzki, Elbląg) Robert Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej jedności". Olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945-1948 (Ryszard R. Tomkiewicz, Olsztyn) Janusz Bogdan Kozłowski, Spacer po dawnej Ostródzie (Wiesław Sieradzan, Toruń) Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym, opracował Arkadiusz Wełniak (Grzegorz Świderski, Olsztyn)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł