Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(248)
praca zbiorowa
2005
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
Janusz Jasiński (Olsztyn), Królewiec a Polska ARTYKUŁY I MATERIALY Mariusz Horanin (Toruń), Sieć leprozoriów w państwie zakonnym w Prusach Jerzy Sikorski (Olsztyn), Kanonikat - ołtarz - grób. Obsada kanonikatów a przydział ołtarzy oraz kwestia pochówków w katedrze fromborskiej w XV-XVIII wieku Monika Pawłowska (Nowe Miasto Lubawskie), Ambona z kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Historia, program ikono- graficzny, konstrukcja, problematyka konserwatorska obiektu Małgorzata Dajnowicz (Białystok), Sympatie polityczne mieszkańców guberni suwalskiej przed I wojną światową (ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej) Marcin Wakar (Olsztyn), Nowe koncepcje rozwoju kultury regionalnej i powstanie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” MISCELLANEA Adam Szymanowicz (Giżycko), Naczelna Komenda Organizacji Harcerskiej na Warmie i Mazury (1920 rok) RECENZJE I OMÓWIENIA Mario Glauert, Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527), w: Prussia Sacra, t. 1; Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland (Jan Wiśniewski, Olsztyn) Robert Traba, Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec (Hans Henning Hahn, Oldenburg) Jerzy Czołgoszewski, Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 (Krystian Soliński, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Sprawozdanie z dziesiątej sesji z cyklu „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich"

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł