Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(249)
praca zbiorowa
2005
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.1 cm
0.33 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIALY Irena Makarczyk (Olsztyn), Wojciech Nowiejski (ok. 1620-1664) kanonik warmiński, dobroczyńca miasta Olsztyna Anna Bogdanowicz (Lubawa), Archiwum Dohna-Finckenstein w zasobie Geheims Staatsarchiv w Berlinie Adam Szymanowicz (Orzysz), Działalność Masurenbundu w Elku i Berlinie w latach 1923-1933 Cezary Tryk (Węgorzewo), Pracownicy przymusowi w gospodarce leśnej Prus Wschodnich w latach 1941-1944 (na przykładzie nadleśnictwa Kudypy) Marcin Plotek (Olsztyn), Losy sierot narodowości niemieckiej z terenu Warmii i Mazur po zakończeniu II wojny światowej... Robert Syrwid (Olsztyn), Dzieje olsztyńskiego popiersia Stefana Jaracza Krystian Solinski (Olsztyn), Harcerska Organizacja Podziemna, Iskra" (1949-1950).. Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Olsztyńskie badania dziejów Królewca i Kaliningradu po 1945 roku MISCELLANEA Jan Chłosta (Olsztyn), Patroni warmińskich miast Kazimierz Latak (Warszawa), Rodzina Barbary Samulowskiej, wizjonerki gietrzwaldzkiej RECENZJE I OMÓWIENIA Lothar Berwein, Ansiedlung von Schweizer Kolonisten im Rahmen der Repeuplierung Ostpreußens (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Janusz Tandecki, Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych (Jerzy Kielbik, Olsztyn) Jack Kowalkowski, Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyskiego (Grzegorz Bialutski, Olsztyn) Magdalena Sacha, Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej. Prus Wschodnich (Marcin Wakar, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Między Olsztynem a Wrocławiem Krystian Soliński (Olsztyn), Jubileusz sześćdziesięciolecia działalności harcerstwa na Warmii i Mazurach. Sprawozdanie z sesji Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2001-2005

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł