Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(250)
praca zbiorowa
2005
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.25 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
Od Redakcji Marek Radoch (Olsztyn), Ziemie pruskie w oczach Gilberta de Lannoy Janusz Hochleitner (Olsztyn), Ziemia pruska w przekazach hagiograficznych poświęconych św. Wojciechowi (do końca XV wieku) Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska (Białystok), Literacki obraz ziem pruskich w angielskich relacjach pamiętnikarskich z XVI-XVIII wieku Andrzej Korytko (Olsztyn), Ziemie pruskie we wspomnieniach Johna Fowlera - sekretarza angielskiej misji dyplomatycznej w 1635 roku Irena Makarczyk (Olsztyn), Relacja biskupa Michała Stefana Radziejowskiego do Rzymu = 1685 r. o stanie diecezji Adam Perłakowski (Kraków), Prusy Królewskie w latach 1703-1704 w opisie Johanna Wendela Bardiiego Filip Wolański (Wrocław), Swój dla obcych - ziemie pruskie w „Początkach krajopisarstwa..." Jana Pawła Edlinga na tle osiemnastowiecznych opisów Prus Królewskich w podręcznikach geograficznych. Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Ziemie pruskie w oczach Ignacego Krasickiego Piotr Grabowski (Olsztyn), Szczegółowa topografia Prus Wschodnich i Zachodnich na mapie Fryderyka Leopolda Schrottera (1796-1802) Janusz Małłek (Toruń), Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX wieku w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumila Rehsenera Grzegorz Świderski (Olsztyn), Obraz Prus Wschodnich w świetle relacji podróżników polskich z ziem zaboru rosyjskiego z pierwszej połowy XIX wieku (1815-1850) Małgorzata Sztąberska (Olsztyn), Prusy Wschodnie w warszawskiej prasie etnograficzno- -historycznej drugiej połowy XIX wieku Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Przestępczość na Warmii w świetle doniesień, Gazety Olsztyńskiej" na przełomie wieków Jan Chłosta (Olsztyn), Druga wojna światowa we wspomnieniach autorów związanych z Prusami Wschodnimi

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł