Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(223)
praca zbiorowa
1999
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Sławomir Jóźwiak (Toruń), Przekształcenia administracyjne na południowo-wschodnich rubieżach państwa krzyżackiego w latach czterdziestych XIV wieku Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Pomiędzy sektą a Kościołem. Gromadkarze litewscy i mazurscy w XIX wieku (do 1885 r.) Wiktor Z. Łyjak (Warszawa), Katalog reklamowy firmy organmistrzowskiej „August Terletzki” z Elbląga (1857-1908) Jacek Kowalkowski (Poznań), Wojciech Kętrzyński a herbarz pruski. Bohdan Koziełło-Poklewski (Olsztyn), Uwagi o obsadzeniu stanowisk landratów w rejencji ciechanowskiej. Hubert Orłowski (Poznań), Ernst Wiechert a tradycje konserwatywne i emigracja wewnętrzna ŹRÓDŁA Zenon Guldon (Kielce), Jacek Wijaczka (Kielce), Rewizja gruntów w komornic- twach lidzbarskim, reszelskim i dobromiejskim z 1717 roku MISCELLANEA Maria Walo (Lwów), Archiwum Wladyslawa Tadeusza Wisłockiego w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka NAN Ukrainy Yaroslav Senyk (Lwów), Materiały do biografii Wojciecha Kętrzyńskiego w zbiorach Działu Rękopisów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka NAN Ukrainy ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Antoni Sołoma (Olsztyn), Ludność żydowska w Królewcu w latach 1871-1945 Janusz Jasiński (Olsztyn), Jeszcze raz o polskiej tożsamości Wojciecha Kętrzyńskiego RECENZJE i OMÓWIENIA Beata Możejko, Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu (Wiesław Sieradzan, Toruń) Jan Szeliga, Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego z drugiej połowy XVII wieku (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit (Hans-Jürgen Bömelburg, Warszawa) KRONIKA NAUKOWA Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Trzecia sesja naukowa z cyklu „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" Mirosław J. Hoffmann (Olsztyn), Międzynarodowa konferencja „Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne” Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Pięćdziesięciolecie olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł