Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(224)
praca zbiorowa
1999
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.8 cm
0.25 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIALY Wiesław Sieradzan (Toruń), Rozejm mazowiecko-krzyżacki z 1459 roku. Jeszcze o polityce książąt mazowieckich w pierwszych latach wojny trzynastoletniej Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Osiedlanie powodzian z Mazowsza na terenie województwa olsztyńskiego 1947-1948 Janusz Jasiński (Olsztyn), Refleksje nad rolą inteligencji na Warmii i Mazurach dawniej i dzisiaj. ŹRÓDŁA Zenon Guldon (Kielce), Jacek Wijaczka (Kielce), Rewizja gruntów w komornictwach orneckim, jeziorańskim i barczewskim z 1717 roku Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn), Problemy ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w roku 1960 w ocenie wojewódzkiego aparatu partyjnego. MISCELLANEA Elżbieta Kowalczyk (Warszawa), Z dziejów jednego błędu. Na marginesie badań nad drogami pogranicza mazowiecko-pruskiego Grzegorz Białuński (Olsztyn), Problem odprzezwiskowych (obraźliwo-humory- stycznych) nazw miejscowości na Mazurach ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Edward Breza (Gdańsk), Na marginesie recenzji prof. Janusza Jasińskiego pamiętników ks. Władyslawa Legi. RECENZJE i OMÓWIENIA Hartmut Boockmann, Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, przełożył Robert Traba (Grzegorz Białuński, Olsztyn). Alojzy Szorc, Kolegium Jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór 1565-1626 (Irena Rapacka, Ostróda) Cezary Krawczyński, Więzienie w Barczewie w systemie więzień politycznych w latach 1945-1956 (Jerzy Czołgoszewski, Olsztyn) Andrzej Malkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) NEKROLOGI Profesor Lucja Okulicz-Kozaryn 1933-1999 (Mirosław J. Hoffmann, Olsztyn) LISTY do REDAKCJI W sprawie Maxa Toeppena „Historii Mazur" VARIA Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 1999 Apel Komitetu Badań Naukowych - O dobre obyczaje w nauce

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł