Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(225)
praca zbiorowa
1999
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.2 cm
0.36 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Sławomir Jóźwiak (Toruń), Funkcjonowanie centralnych organów władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach u schyłku XIV wieku Jerzy Czołgoszewski (Olsztyn), Materiały źródłowe w Archiwum Aresztu Śledczego w Olsztynie do zagadnienia więzień okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach 1945-1955 Ryszard Michalak (Zielona Góra), Kościoły protestanckie wobec kwestii repolonizacji ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945-1956 Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn), Wyroki śmierci orzeczone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie w latach 1946-1954 Wojciech Wrzesiński (Wrocław), Janusz Jasiński (Olsztyn), Spojrzenie w 1957 r. na główne problemy Warmii i Mazur w Polsce Ludowej" ŹRÓDŁA Zenon Guldon (Kielce), Jacek Wijaczka (Kielce), Rewizja gruntów w komornictwach braniewskim, pieniężneńskim i fromborskim z 1717 roku MISCELLANEA Małgorzata Strzyżewska (Olsztyn), Na marginesie książki „Rok 1956 na Warmii i Mazurach" ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Tadeusz Oracki (Gdańsk), W związku z artykułem Marii Walo o W. T. Wisłockim RECENZJE i OMÓWIENIA Rocznik Mazurski, t. I-III (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) Thomas Berg, Landesordnungen in Preussen vom 16. Bis zum 18. Jahrhundert (Danuta Bogdan, Olsztyn) Mieczysław Jackiewicz, Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940 (Edward Czapiewski, Wroclaw)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł