Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(226)
praca zbiorowa
1999
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.34 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Robert Traba (Warszawa), Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu. Rozważania na podstawie analizy semantycznej polskich obchodów rocznic grunwaldzkich w XX wieku Claudia Kraft (Lipsk, RFN), Pierwsze lata w województwie olsztyńskim po II wojnie światowej. Trudne początki nowego społeczeństwa ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Jerzy Maroń (Wrocław), Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Norbert Kasparek (Olsztyn), Wokół dziejów militarnych wschodniopomorskiego obszaru działań wojennych Janusz Jasiński (Olsztyn), Polska edycja antologii literackiej ziem pruskich RECENZJE i OMÓWIENIA Hans Heinz Diehlmann, Die Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540, Bd. 1: Fischhausen Schaaken-Neuhausen Labiau (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Janusz Jasiński, Czas odlegly i bliski. Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku. Zamojszczyzna Lublin (Eugeniusz Hull, Olsztyn) Maria Ankudowicz-Bieńkowska, Polskie życie muzyczne w II Rzeczypospolitej (Edward Czapiewski, Wrocław) Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945 1949, wstęp, wybór i opracowanie Joanna Szydłowska i Jan Chłosta (Grzegorz Strauchold, Wrocław) KRONIKA NAUKOWA Powstanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przygotował do druku Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn) XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich NEKROLOGI Profesor Wacław Odyniec 1922 - 1999 (Józef M. Bagiński, Olsztyn). Profesor Jan Powierski 1940 - 1999 (Wiesław Długokęcki, Gdańsk) LISTY do REDAKCJI W sprawie recenzji pracy „Die Jüdische Minderheit in Königsberg 1871-1945”

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł