Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(239)
praca zbiorowa
2003
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.8 cm
0.25 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Sławomir Jóźwiak (Toruń), Dietrich von Brandenburg. Administracyjna i polityczna działalność dyplomaty z gałęzi pruskiej Zakonu Krzyżackiego w drugiej połowie XIV wieku Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Nowe spojrzenie na Ignacego Krasickiego Mirosław Ossowski (Gdańsk), Wokół etosu pruskiej arystokracji. Prusy Wschodnie i zamach z 20 lipca 1944 r. we wspomnieniach Marion Gräfin Donhoff Małgorzata Ruchniewicz (Wrocław), Jeszcze raz o powojennych próbach reaktywowania Liceum Krzemienieckiego w regionie warmińsko-mazurskim Izabela Lewandowska (Olsztyn), Janusz Hochleitner (Olsztyn), Przemiany historycznej świadomości regionalnej mieszkańców Warmii i Mazur (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie) ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Janusz Jasiński (Olsztyn), Nowa monografia niemiecka o Mazurach RECENZJE i OMÓWIENIA Rocznik Elbląski, t. 18 (Barbara Klassa, Gdańsk) Janusz Borowik, Kościół ewangelicko-metodystyczny w Polsce (Ryszard Michalak, Zielona Góra) Ryszard Michalak, Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce 1945-1956 (Alfred Czesla, Olsztyn) Halina Murawska, Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem (Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław) KRONIKA NAUKOWA Edmund Wojnowski (Olsztyn), Biuletyn „Obwód Kaliningradzki" w 2002 roku Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Sprawozdanie z sesji Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" Jan Gancewski (Olsztyn), Krajobraz kulturowy ziem pruskich". Sprawozdanie z konferencji NEKROLOGI Wojciech Wrzesiński (Wrocław), Bohdan Jerzy Koziełło-Poklewski (1934-2002).. Bibliografia publikacji Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego (opracowała Jolanta Bierula, Olsztyn)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł