Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(240)
praca zbiorowa
2003
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.5 cm
0.25 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
Władysław Ogrodziński (Olsztyn), Od Mazurskiego Instytutu Badawczego do Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Wojciech Wrzesiński (Wrocław), Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego a regionalny społeczny ruch naukowy w Polsce ARTYKUŁY i MATERIAŁY Sławomir Jóźwiak (Toruń), Sposoby pozyskiwania informacji wywiadowczych przez urzędników krzyżackich w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411) Joanna Szydłowska (Olsztyn), Olsztyn w reportażach polskich XIX i XX wieku Zenona Rondomańska (Olsztyn), „Zbiór pieśni nabożnych dla Warmii i Mazur" ks. Antoniego Sikorskiego MISCELLANEA Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Komornictwo kapitulne wobec reformy społeczno-gospodarczej z 1766 roku DYSKUSJE i POLEMIKI Elżbieta Kowalczyk (Warszawa), Z nieprawdziwych dziejów Małgi KRONIKA NAUKOWA 17. Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł