Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(241)
praca zbiorowa
2003
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIALY Sławomir Jóźwiak (Toruń), Wywiad i kontrwywiad krzyżacki na Litwie i na Mazowszu w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411) Sławomir Zonenberg (Toruń), Charakterystyka stanów i nacji w „Kronice Pruskiej” dominikanina Szymona Grunaua Arkadiusz Wagner (Poznań), Nieistniejący ołtarz Świętej Trójcy z kościoła św. Jana Chrzciciela w Ornecie. Z badań nad twórczością rzeźbiarza Krzysztofa Perwangera w diecezji warmińskiej Krystyna Geldon (Szczytno), Radni Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950. Materiały biograficzne MISCELLANEA Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Wymiana pieniędzy w październiku 1950 r. Marcin Chełminiak (Olsztyn), Wojciech Modzelewski (Olsztyn), Obwód kaliningradzki w polskich zasobach internetowych ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Elżbieta Kowalczyk (Warszawa), Na marginesie kolonizacji Wielkiej Puszczy" Joanna Szydłowska (Olsztyn), Odnalezione przeznaczenia Władysława Ogrodzińskiego. W 85. rocznicę urodzin RECENZJE I OMÓWIENIA Masovia. Pismo poświęcone dziejom Mazur, t. 1-5 (Małgorzata Sztąberska, Olsztyn) Vergangenheit und Gegenwert der Ritterorden. Die Rezeption der Idee und die Wirklichkeit. hrsg. v. Z. H. Nowak unter Mitarbeit v. R. Czaja, Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica, XI (Jan Gancewski, Olsztyn) Historia Prus. Narodziny mocarstwo obumieranie, t. I: Bogdan Wachowiak przy współudziale Andrzeja Kamieńskiego, Dzieje Brandenburgii Prus. Na progu czasów nowożytnych (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe, zebrał i opracował ks. Alojzy Szorc (Danuta Bogdan, Olsztyn) Erwin Kruk, Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 1772-2002 (Alfred Czesla, Olsztyn) Zenona Rondomańska, Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939 (Zbigniew Chojnowski, Olsztyn) Waldemar Żebrowski, Mieczysław Moczar w Olsztyńskiem. Działalność polityczna i jej skutki w latach 1948-1952 (Marcin Ślaski, Gdańsk)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł