Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(242)
praca zbiorowa
2003
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.3 cm
0.4 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
Spis treści ARTYKUŁY i MATERIALY Waldemar Ossowski (Gdańsk), Marek Krąpiec (Kraków), Wraki tolkmickie w świetle ostatnich badań Janusz Małłek (Toruń), Migracje ludności niemieckiej, polskiej i litewskiej na ziemie pruskie w XIII-XVIII wieku Wiesław Sieradzan (Toruń), Henryk Thomme i jego plany miasta Malborka Danuta Bogdan (Olsztyn), Pobyt Johanna Gottfrieda Herdera na uniwersytecie w Królewcu w latach 1762-1764 Honorata Jakuszko (Lublin), „Religia człowieczeństwa" w pismach Johanna Gottfrieda Herdera Marek Jaroszewski (Gdańsk), Badania herderowskie w Polsce po roku 1945 Magdalena Bartoś (Morąg), Tradycja herderowska na Warmii i Mazurach Władysław Nowak (Olsztyn), Życie liturgiczne staroobrzędowców czyli Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi w Wojnowie na Mazurach Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Olsztyn w latach 1918-1939. Życie miasta i jego mieszkańców w świetle doniesień „Gazety Olsztyńskiej" Joanna Szydłowska (Olsztyn), Od prawdy faktu do literackiego zmyślenia. O publicystycznych kontekstach w „Trudzie ziemi nowej” Eugeniusza Paukszty MISCELLANEA Sławomir Zonenberg (Toruń), Rękopisy kronik krzyżackich z XVI-XIX wieku przechowywane w Centralnym Archiwum Zakonu Niemieckiego w Wiedniu DYSKUSJE i POLEMIKI Wiesław Sieradzan (Toruń), Jeszcze w sprawie nieprawdziwych dziejów Małgi RECENZJE i OMÓWIENIA Jan Chłosta, Słownik Warmii (historyczno-geograficzny) (Janusz Jasiński, Olsztyn) Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 1 (Tadeusz Oracki, Gdańsk) Albert Sapatka, Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich, (Alfred Czesla, Olsztyn) Ignacy Krasicki na Warmil 1766-1772. Przekazy źródłowe (Krystyna Stasiewicz, Olsztyn) Celina Grabowska, Olsztyn na starych pocztówkach. Olsztyn auf alten Postkarten (Danuta Kasparek, Olsztyn) Rafał Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie. Obraz miasta na dawnej pocztówce (Danuta Kasparek, Olsztyn).

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł