Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(235)
praca zbiorowa
2002
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.8 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIAŁY Wojciech Wrzesiński (Wrocław), Humanistyka olsztyńska dawniej i dziś Sławomir Kalembka (Toruń), Badania historyczne w ośrodku olsztyńskim - stan i postulaty Bohdan Ryszewski (Olsztyn), Archiwa olsztyńskie jako warsztat badawczy nie tylko historyków Maria Biolik (Olsztyn), Badania językoznawcze na Warmii i Mazurach Andrzej Sakson (Poznań), Socjologia w Olsztynie powstanie i rozwój Jan Sobczak (Olsztyn), Dzieje Rosji i Europy Wschodniej jako przedmiot zainteresowania placówek naukowych Olsztyna stan aktualny i perspektywy ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Maria Strutyńska (Toruń), O książce w dawnym Królewcu Janusz Tondel (Toruń), W odpowiedzi Marii Strutyńskiej Maria Strutyńska (Toruń), Profesorowi Januszowi Tondelowi w odpowiedzi Bohdan Koziełło-Poklewski (Olsztyn), O opiece religijnej nad jeńcami wojennymi i robotnikami przymusowymi (na marginesie artykułu ks. Andrzeja Kopiczki) Andrzej Kopiczko (Olsztyn), Ad vocem polemiki Bohdana Koziełło-Poklewskiego Edmund Wojnowski (Olsztyn), Wokół sprawy zjednoczenia Niemiec w 1990 roku RECENZJE I OMÓWIENIA Gerhard Brandtner, Ernst Vogelsang, Die Post in Ostpreußen. Ihre Geschichte von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert (Grzegorz Jasiński, Olsztyn) Grzegorz Białuński, Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1569 roku) (Elżbieta Kowalczyk, Warszawa) Mieczysław Józefczyk, Elbląg 1772-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwóch epok (Andrzej Kopiczko, Olsztyn) Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach (Stanisław Ciesielski, Wrocław) KRONIKA NAUKOWA Norbert Kasparek (Olsztyn), Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie za lata 1998-2001 Jolanta Bierula (Olsztyn), Kwestia dziedzictwa kulturowego ziem pruskich Krzysztof Kalinowski (Olsztyn), Sprawozdanie z sesji „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich” - świadectwa przeszłości" Wspólnota Kulturowa „Borussia" laureatem Gdańskiej Nagrody im. Ericha Brosta

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł