Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(237)
praca zbiorowa
2002
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIAŁY Adam Szweda (Toruń), Problem biskupa litewskiego Wita Adam Soćko (Poznań), Kaplica św. Andrzeja na zamku w Braniewie Sławomir Jóźwiak (Toruń), Funkcjonowanie i zakres władzy kapituł krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w latach 1309-1410 Zenona Rondomańska (Olsztyn), Pierwszy po wojnie warmiński śpiewnik religijny "Z pieśnią przed tron Boży" Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Reakcja władz województwa olsztyńskiego na klątwę watykańską z 1949 roku Joanna Szydłowska (Olsztyn), Obecność tematu warmińsko-mazurskiego w reportażu polskim lat osiemdziesiątych Edmund Wojnowski (Olsztyn), Unia Europejska wobec Obwodu Kaliningradzkiego ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Grzegorz Białuński (Olsztyn), Uwagi do recenzji prof. Elżbiety Kowalczyk Elżbieta Kowalczyk (Warszawa), W odpowiedzi na replikę Grzegorza Białuńskiego RECENZJE i OMÓWIENIA Sławomir Augusiewicz, Prostki 1656 (Jerzy Maroń, Wrocław) Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich (Jerzy Kiełbik, Olsztyn) Adam S. Ornatek, Die ermländischen Diözesansynoden 1922 und 1932 (Andrzej Kopiczko, Olsztyn) Wysiedlać czy repolonizować? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po 1945 roku (Krystyna Gełdon, Szczytno) KRONIKA NAUKOWA Krzysztof Sidorkiewicz (Elbląg), Wybrane organizacje Polaków w Republice Litewskiej- cele i działalność

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł