Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(238)
praca zbiorowa
2002
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIAŁY Sławomir Jóźwiak (Toruń), Wyprawa armii krzyżackiej z Prus do Estonii w latach 1343-1344 Andrzej Gąsiorowski (Olsztyn), Niemieckie organizacje sportowo-paramilitarne w Prusach Wschodnich (1918-1933) MISCELLANEA Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Józef Włodarski (Gdańsk), Rola i znaczenie dokumentu Super proprietate portus in Frauenburg" z 8 lutego 1446 r. dla rozwoju portu fromborskiego Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Ankieta dobromiejska z 1766 roku ŹRÓDŁA Artur Dobry (Malbork), Inwentarz Zamku Średniego w Malborku: 1894 roku Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn), Harcerska Organizacja Podziemna Iskra" w świetle zeznań śledczych Wiesława Kazberuka DYSKUSJE i POLEMIKI Janusz Jasiński (Olsztyn), Odpowiedź na Postscriptum" Jörga Hackmanna. RECENZJE OMÓWIENIA Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku, wydał Jacek Wijaczka (Grzegorz Białuński, Olsztyn - Danuta Bogdan, Olsztyn) Allgemeine Kartensammlung Provinz Westpreußen, bearb. v. Winfried Bliss (Wiesław Sieradzan, Toruń) Wojciech Wrzesiński, Między Królewcem, Warszawa, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku (Janusz Jasiński, Olsztyn) Robert Skobelski, Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955 (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Izabela Moszczyńska (Olsztyn), Prasa Olsztyna w 2000 roku Małgorzata Strzyżewska, Dom Gazety Olsztyńskiej" odbudowa siedziby - i działalność muzeum

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł