Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(227)
praca zbiorowa
2000
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIALY Sławomir Jóźwiak (Toruń), Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej Zakonu Krzyżackiego na południowych obszarach Prus Górnych do 1410 r. Grzegorz Białuński (Olsztyn), Rybołówstwo w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (XIV-XVII w.) Marian Biskup (Toruń), Kontakty i więzi historyków Torunia z Olsztynem 1945-1999 MISCELLANEA Edward Breza (Gdańsk), Nazwisko Protman(n) Krzysztof Lewalski (Malbork), Rzecz o pierwszej lustracji zamku malborskiego z 1565 r. Małgorzata Gałęziowska (Olsztyn), Bronisław Latosiński - pierwszy prezydent powojennego Olsztyna ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Grzegorz Strauchold (Wrocław), Komuniści wobec autochtonów ziem zachodnich i północnych Kazimierz Brakoniecki (Olsztyn), Odpowiedź na recenzje Janusza Jasińskiego Janusz Jasiński (Olsztyn), W związku z Odpowiedzią" Kazimierza Brakonieckiego RECENZJE I OMÓWIENIA Marc Löwener, Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preußen durch den Deutschen Orden bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts (Sławomir Jóźwiak, Toruń) Marek Radoch, Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407 (Grzegorz Białuński, Olsztyn). Ryszard Juszkiewicz, Działania militarne na Mazowszu północnym i w korytarzu pomorskim 1920 roku (Eugeniusz Hull, Olsztyn) Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur (Walenty Pilat, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Andrzej Kamieński (Poznań), Jubileusz Profesora Bogdana Wachowiaka Małgorzata Strzyżewska (Olsztyn), Sprawozdanie z wystawy „Kaczmarek i inni" NEKROLOGI Profesor Wieslaw Bieńkowski 1926-1999 (Władysław Ogrodziński, Olsztyn) Profesor Zenon Hubert Nowak 1934-1999 (Jan Gancewski, Olsztyn).

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł