Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(228)
praca zbiorowa
2000
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIAŁY Mirosław J. Hoffmann (Olsztyn), Osadnictwo dorzecza środkowej Łyny w I tysiącleciu p.n.e. Grzegorz Białuński (Olsztyn), Źródła i literatura do dziejów południowo-wschodnich obszarów państwa krzyżackiego (do 1525 r.) Jan Gancewski (Olsztyn), Przemiany gospodarcze w południowo-wschodniej części państwa krzyżackiego. Źródła i stan badań Paweł Fijałkowski (Sochaczew), Początki polskiej parafii luterańskiej św. Mikołaja w Królewcu Danuta Bogdan (Olsztyn), Przymusowe wcielanie studentów Uniwersytetu Królewieckiego do wojska pruskiego w pierwszej połowie XVIII wieku Janusz Jasiński (Olsztyn), Z dziejów kontaktów i współpracy lubelskiego uniwersyteckiego ośrodka humanistycznego z Olsztynem po roku 1945 (ze specjalnym uwzględnieniem środowisk historycznych) MISCELLANEA Ryszard Michalak (Zielona Góra), Kościół metodystyczny na Mazurach w latach stalinizmu ARTYKULY RECENZYJNE I POLEMIKI Beata Możejko (Gdańsk), W odpowiedzi Wiesławowi Sieradzanowi Wiesław Sieradzan (Toruń), W związku z polemiką Beaty Możejko RECENZJE i OMÓWIENIA Deutscher Orden 1190-1990, hrsg. von Udo Arnold (Jan Gancewski, Olsztyn) Die Testamente Herzog Albrechts von Preußen aus den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderdts, hrsg. Almut Bues, Igor Kąkolewski (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Andrzej Romanowski, Młoda Polska wileńska (Tadeusz Zienkiewicz, Olsztyn) Bożena Domagała, Problematyka narodowa w publicystyce mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach (Krzysztof Kawalec, Wrocław). Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, pod red. Czesława Osękowskiego (Stanisław Ciesielski, Wrocław) KRONIKA NAUKOWA Wojciech Wrzesiński (Wrocław), Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Janusza Jasińskiego Bibliografia publikacji Janusza Jasińskiego za lata 1988-2000 (zestawił Norbert Kasparek, Olsztyn) Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego LISTY do REDAKCJI Tadeusz Oracki (Gdańsk), Warszawscy „odkrywcy" Warmii i Mazur

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł