Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(229)
praca zbiorowa
2000
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.3 cm
0.45 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIALY Tomasz Maćkowski (Gdynia), Elbląg wobec reformy monetarnej Zygmunta I Starego Danuta Bogdan (Olsztyn), Uroczyste promocje magisterskie na Uniwersytecie Królewieckim w pierwszej połowie XVII wieku Władysław Ogrodziński (Olsztyn), „Pieśni Ludu znad górnej Drwęcy...". 160 lat od powstania dzieła Gustawa Gizewiusza Grzegorz Jasiński, Ewangelickie seminarium nauczycielskie w Rozogach (1866-1884) Andrzej Piątkowski (Toruń), Z historii linii kolejowej Wystruć-Kłajpeda Zenona Rondomańska (Olsztyn), Śpiewnik z roku 1936 dla szkół mniejszości polskiej w Niemczech Wiesław Bieńkowski (Kraków), Kraków a Warmia i Mazury w latach 1945-1963 (kontakty naukowe oraz związki kulturalne) Jerzy Sikorski (Olsztyn), Współpraca środowisk humanistycznych Poznania i Olsztyna (1945-1955) MISCELLANEA Letas Palmaitis (Wilno), W kwestii identyfikacji języka „Katechizmów pruskich" Janusz Jasiński (Olsztyn), Losy grobu Gizewiusza w Ostródzie Mirosław J. Hoffmann (Olsztyn), Carl Engel-wybitny archeolog, kontrowersyjny człowiek RECENZJE i OMÓWIENIA Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreußens 1995 (Grzegorz Jasiński, Olsztyn) Mirosław J. Hoffmann, Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e. (Jerzy Marek Lapo, Węgorzewo) Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens. Teil III (Janusz Jasiński, Olsztyn)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł