Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(230)
praca zbiorowa
2000
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.8 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki niepokorny uczony i publicysta (z okazji jubileuszu) Bibliografia prac Tadeusza Orackiego za lata 1950-2000 ARTYKUŁY i MATERIALY Wojciech Wrzesiński (Wrocław), Prawo do samostanowienia czy utrwalenie suwerenności państwowej? Plebiscyty wschodniopruskie 1920 roku Zenona Rondomańska (Olsztyn), Kancjonaly i śpiewniki z katalogu biblioteki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza MISCELLANEA Wiesław Długokęcki (Gdańsk), Delta rzeki Pasłęki i port zewnętrzny Braniewa w średniowieczu ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Andrzej Kopiczko (Olsztyn), Na marginesie „Religijności potrydenckiej na Warmii" RECENZJE i OMÓWIENIA Roman Czaja, Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu (Teresa Borawska, Olsztyn) Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokóły i sprawozdania 1920-1939 (Tadeusz Oracki, Gdańsk) Witold Gieszczyński, Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii Mazurach (1945-1950) (Stanisław Ciesielski, Wrocław) KRONIKA NAUKOWA Barbara Turower (Olsztyn), Olsztyn w XX stuleciu. Sprawozdanie z wystawy NEKROLOGI Tadeusz Grygier (1920-2000) - Józef Judziński (Olsztyn)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł