Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(231)
praca zbiorowa
2001
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.8 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIALY Mirosław J. Hoffmann (Olsztyn), Wyniki powierzchniowo-weryfikacyjnych badań wczesnożelaznego mikroregionu osadniczego Biesówko - Kikity - Żardeniki w województwie warmińsko-mazurskim Arkadiusz Wagner (Poznań), Problemy atrybucyjne późnobarokowej rzeźby warmińskiej Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Dom sierot im. Friedricha Ballnusa w Olecku przykład zakładu opiekuńczego na Mazurach w XIX wieku Jerzy Urniaż (Olsztyn), Uwagi o początkach sportu w województwie olsztyńskim (1945-1949) MISCELLANEA Adam Pol (Gliwice), Estyma Wincentego Pola do króla Jana Sobieskiego DYSKUSJE i POLEMIKI Grzegorz Białuński (Olsztyn), „Norge" pruskie czy słowiańskie narzędzie orne? Janusz Jasiński (Olsztyn), Na marginesie artykułu o Żydach w Prusach Wschodnich KRONIKA NAUKOWA Danuta Kasparek (Olsztyn), Gustaw Gizewiusz życie i działalność. Sprawozdanie z sesji Piotr Piątek (Olsztyn), W osiemdziesiątą rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu. Sprawozdanie z konferencji Maria Tarnowska (Olsztyn), „Dni otwarte" w Archiwum Państwowym w Olsztynie Izabela Lewandowska (Olsztyn), Sprawozdanie z sympozjum ,,Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich" Małgorzata Strzyżewska (Olsztyn), Rok pierwszy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kalendarium 1999-2000)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł