Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(232)
praca zbiorowa
2001
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.2 cm
0.4 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
Wojciech Wrzesiński (Wrocław), Etos polskiego historyka ARTYKUŁY i MATERIAŁY Sławomir Jóźwiak (Toruń), Pobyt dygnitarzy Zakonu Krzyżackiego z Rzeszy w Prusach a czas utworzenia baliwatów-kamer wielkich mistrzów w XIV wieku Andrzej Frankowski (Bydgoszcz), Elita władzy Starego Miasta Braniewa w XVII i XVIII wieku Janusz Jasiński (Olsztyn), Niemiecki wizerunek robotników przymusowych w Prusach Wschodnich Andrzej Kopiczko (Olsztyn), Duszpasterstwo jeńców wojennych i robotników przymusowych w diecezji warmińskiej w latach 1939-1945 MISCELLANEA Jurij Kostiaszow (Kaliningrad), Wątki międzynarodowe w sprawozdaniach pierwszego konsula rosyjskiego w Królewcu Iwana Isakowa (1783-1800) ŹRÓDŁA Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn), Echa Grudnia '70 na Warmii i Mazurach w świetle materiałów KW PZPR w Olsztynie ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Janusz Jasiński (Olsztyn), Kilka uwag o artykule Jörga Hackmanna „Potrzeba zmiany" RECENZJE I OMÓWIENIA Stefan Kwiatkowski, Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość Krzyżaków do około 1420 roku (Leszek Zygner, Toruń) Maciej Hejger, Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947 (Grzegorz Strauchold, Wrocław) Bohdan Łukaszewicz, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii (Łukasz Kamiński, Wrocław) KRONIKA NAUKOWA Piotr Piątek (Olsztyn), Robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej. Sprawozdanie z sesji Gennadij Kretinin (Kaliningrad), Środowisko historyczne Kaliningradu BIBLIOGRAFIE Jerzy Minakowski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Bibliografia zawartości za lata 1993-2000 VARIA Konkurs o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł