Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(233)
praca zbiorowa
2001
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIAŁY Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Zmiany w sieci parafialnej Kościoła ewangelickiego na Mazurach w XIX wieku Zenona Rondomańska (Olsztyn), Starania Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza i Gustawa Gizewiusza o upowszechnienie pieśni polskiej MISCELLANEA Sławomir Jóźwiak (Toruń), Uwagi nad datacją Złotej Bramy kaplicy zamkowej w Malborku Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Uczniowie Prus Książęcych w toruńskim gimnazjum akademickim 1600-1817 ŹRÓDŁA Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Reorganizacja armii prusko-brandenburskiej w 1655 roku Krzysztof Lewalski (Gdańsk), Statut żydowskiego bractwa pogrzebowego „Chewra Kadischa” w Malborku ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Jan Chłosta (Olsztyn), Wspomnienia Warmiaków i Mazurów - prawdy i niedopowiedzenia RECENZJE i OMÓWIENIA Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku (Teresa Borawska, Olsztyn) Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staat- und Universitätsbibliothek Königsberg. Nebst Beschreibungen der mittelalter- lichen deutschsprachigen Fragmente des ehemaligen Staatsarchivs Königsberg (Wiesław Sieradzan, Toruń) Sławomir Augusiewicz, Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656 1657 (Jerzy Maroń, Wrocław) Gustaw Gizewiusz, Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach ostródzkiej i kraplewskiej zbierane od 1836 do 1840 roku (Władysław Ogrodziński, Olsztyn; Zenona Rondomańska, Olsztyn). Jerzy Urniaż, Sport na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975 (Marek Ordyłowski, Wrocław) KRONIKA NAUKOWA Grzegorz Białuński (Olsztyn), Prusy Wschodnie przyczółkiem Trzeciej Rzeszy Prof. Wojciech Wrzesiński doctor honoris causa Universitatis Opoliensis BIBLIOGRAFIE Maria Kalczyńska, Adnotowana bibliografia czasopism wydawanych przez mniejszość niemiecką w Polsce oraz organizacje współpracujące (1900-1999).

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł