Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(234)
praca zbiorowa
2001
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Janusz Obrębski (Cierpięta), Szlachta polska wobec kwestii pruskiej w okresie rokoszu Zebrzydowskiego (1606 1607) Danuta Kasparek (Olsztyn), Studia ks. Walentego Barczewskiego w Braniewie iw Eichstätt (maj 1879 grudzień 1883) Bohdan Koziełło-Poklewski (Olsztyn), Przyczynki do dziejów Kwidzyna w latach międzywojennych Jerzy Sikorski (Olsztyn), Dziesięć lat działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego (1991-2001) MISCELLANEA Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Konsultacje z jesieni 1945 roku w sprawie planowane- go wprowadzenia kary pracy przymusowej DYSKUSJE i POLEMIKI Elżbieta Kowalczyk (Warszawa), Kilka uwag o powstaniu i rozwoju administracyjno-terytorialnym państwa zakonnego przy granicy mazowieckiej Sławomir Jóźwiak (Toruń), W odpowiedzi prof. Elżbiecie Kowalczyk. Elżbieta Kowalczyk (Warszawa), Ad vocem ARTYKUŁY RECENZYJNE Dariusz Sikorski (Warszawa), O nowej monografii dziejów osadnictwa międzyrzecza dolnej Wisły i Niemna w I tysiącleciu przed Chrystusem Ryszard Michalak (Zielona Góra), Rywalizacja Kościołów ewangelicko-augsburskiego i metodystycznego na Mazurach po II wojnie światowej RECENZJE i OMÓWIENIA Rocznik Elbląski, t. 17 (Barbara Klassa, Gdańsk) Sławomir Zonenberg, Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w „Rocznikach" Jana Długosza (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Igor Kąkolewski, Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Karin Friedrich, The Other Prussia. Royal Prussia, Poland and Liberty 1569-1772 (Rafał Ruminski, Toruń) Grzegorz Strauchold, Autochtoni polscy, niemieccy, czy.. Od nacjonalizmu do komunizmu (Robert Syrwid, Olsztyn) Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.), opr. Maria Kalczyńska (Jan Chłosta, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Witold Gieszczyński (Olsztyn), Janusz Jasiński i Władyslaw Ogrodziński -honorowymi obywatelami miasta Olsztyna Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Nowe władze Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego Krystyna Stasiewicz (Olsztyn), Obchody Roku Ignacego Krasickiego

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł