Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(321)
Praca zbiorowa
2023
polski
ISSN 0023-3196, eISSN: 2719-8979
miękka
17 x 24 x 1.1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
SPIS TREŚCI ARTYKUŁY I MATERIAŁY Dominika Szczupak, Fragmenty tekstyliów z krypty północnej (wielkich mistrzów) w katedrze w Kwidzynie. Nowe propozycje możliwości interpretacyjnych Marcin A. Klemenski, Nieznana karta z życiorysu Wielkopolanina Wacława Zaremby (1845-1904). Listy do Franciszka Piekosińskiego z 1897 r. ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Robert Tomasz Roguszka, Od pruskiego „Eichamtu” do polskiego Urzędu Miar. Przyczynek do dalszych badań nad administracją miar na Warmii, Mazurach i Powiślu (1868-1966) Zbigniew Hojka, Polsko-czeski-niemiecki konflikt o Śląsk Cieszyński w latach 1918-1920 MISCELLANEA Jacek Antoni Szpak, Klasztor paulinów w Topolnie w latach 1685-1818 Wiktor Binnebesel, Późnogotycki tryptyk z Nowego Miasta Lubawskiego - nowe rozpoznanie ŹRÓDŁA Witold Gieszczyński, Sytuacja społeczno-polityczna w województwie olsztyńskim w świetle sprawozdań Wydziału Studiów i Analiz Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie (1989–1990) ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Radosław Krajniak, Uwagi i uzupełnienia do książki Rafała Kubickiego o testamentach elbląskich RECENZJE I OMÓWIENIA Wioleta Magdalena Bakalarczyk, Kazimierz Grążawski, „Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2022

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3 (322)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3 (322)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
36.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
15.75 zł